Jak vybrat správný rámek pro své včely?

Časy, kdy se včely chovaly ve hliněných džbánech, jsou už dávno pryč. V současnosti máme ke včelařství poněkud sofistikovanější přístup. Základem všeho jsou samozřejmě včely a úl, a sním spojené rámky. Díky rámků je práce se včelstvem mnohem jednodušší. Víte, podle čeho je ale vybírat?

 Znáte rámkovou míru?

 Zkušený včelař přesně ví, o čem je řeč, ale pro nováčky v oboru si to raději zopakujme.

Rámek se skládá z horní a spodní loučky a dvou bočnic. Přitom horní loučka má vždy přesahy, pomocí kterých rámek v úlu drží. Rozměr celého rámku se nazývá rámková míra. Ta se obvykle uvádí v centimetrech a měří se z vnější strany ve stlučeném stavu. Nejpoužívanější je u českých včelařů rámková míra 39 x 24 cm.

 Tvar rámku

V současnosti najdeme v nabídce převážně pravoúhlé rámky o větších rozměrech. Výhodou takových rámků je manipulace pro včelaře – mnohem jednodušeji se usazují.

Pro správný pohyb včelstva na složené plastové ploše je důležité se zaměřit i na některé konstrukční prvky rámku. Například spodní loučky by měly mít maximálně 14 mm, ale také mezerníky mezi rámky by měly být do 10 mm.

Jaké typy rámků máme na výběr?

Je nutné podotknout, že rámky tvoří kormě určení velikosti plástu ještě jednu důležitou funkci, a to vymezení rozteče plástů. Ta se různí od 25 mm do 39 mm v plodišti a od 25 mm do 46 mm v medníku. A právě k vymezení roztečí je možné využít různé konstrukce rámku.

  1. Rámky s mezerníky

Toto provedení rámku, kdy jsou na boční nebo horní loučce přitlučeny dřevěné či plastové válečky, patří mezi tradiční vymezení rozteče plástů u nás.

Jejich výhodou je, že jsou konstrukčně jednoduché a lze je vyrábět z odřezků. Navíc je včely zatmelují jen minimálně.

Nevýhodou je, že mezerníky ztěžují manipulaci s rámkem v kazetě medometu. Při vyndávání z nástavku může dojít k potrhání plástu.

  1. Hoffmanovy rámky

Hoffmanův rámek díky úzké spodní loučce umožňuje snazší přechod včel z jednoho nástavku do druhého, a tím zajišťuje vyšší provázanost dvou plodišťových nástavků. Boční loučky tohoto rámku jsou v horní části rozšířené, což určuje velikost meziplástové mezery.

Mile vás překvapí dobrá manipulace, a to i s více rámky v jedné ruce. Zároveň mají nejsložitější výrobní postup a včely je hodně zatmelují.

  1. Distanční hřebeny

Rámky jsou usazovány do plechového mezerníku ve tvaru cimbuří. U originálního provedení jsou distanční hřebeny povysazené nad úroveň polodrážky, tzn. ouška rámků neleží na polodrážce, ale jsou pouze na hraně hřebenu.

Výhodou je opravdu minimální přitmelování, a to i v případě, kde je distanční hřeben slícován s polodrážkou.

Nevýhodou je nemožnost vodorovně posouvat skupinu rámků a také investice do hřebenů.

  1. Rámky bez vymezovačů

Rozestupy mezi rámky si určí sám včelař pomocí palce, nebo s pomocí speciálního vymezovače.

Rámky jsou konstrukčně jednoduché a lze je vyrábět z odřezků. Také se snadno vyndávají a včely je málo zatmelují. Na druhou stranu jsou však náročné na obsluhu a případné převozy jsou rizikem pro včely.

  1. Manley rámek

Manley rámky jsou populární především ve Velké Británii a Irsku. Postranní lišty jsou rovnoběžné s vlastním rozestupem a šířky se mírně liší ( 41 až 43 mm).  Rámky do sebe snadno zapadají. Jsou ovšem dost robustní.

 

Inovace moderního včelařství

 Doposud jsme se bavili o rámcích vyráběných z dřevěného materiálu (mimochodem nejlepší volba je pro dřevěné rámky lipové dřevo). V dnešním moderní (plastové) době je možné zvolit i plastový rámek. Na trhu existují různé varianty, ze kterých lze vybírat.

Při výběru vsaďte na sebe

Při všech těch možnostech může volba rámků vést klidně i k rozhodovací paralýze. Důležité je vybírat s cílem, vytvořit pro své včely co nejlepší zázemí. Je třeba pochopit, že kdykoli existuje mnoho možností a mnoho protichůdných názorů, je pravděpodobné, že včelám se bude dařit bez ohledu na to, jakou volbu uděláte.

Nakonec je pravděpodobné, že ve svých úlech budete mít různé typy. Důvodem je, že žádný jednotlivý typ není nejlepší volbou za všech okolností.